Banery Google Ads - Specyfikacje i wymagania

Zainteresowanie tematem Google Ads (dawniej Google Adwords) z miesiąca na miesiąc jest coraz większe. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że rośnie również liczba osób, które przeszukują internet w poszukiwaniu pomocy odnośnie uruchomienia własnej kampanii reklamowej w tym systemie.

Jeśli szukasz informacji na temat wymagań technicznych i specyfikacji banerów reklamowych dla reklam display lub remarketingu adwords, wszystkie najważniejsze wymagania znajdziesz poniżej. Jeśli, zamiast tego, szukasz ogólnych informacji na temat tych typów reklam, to znajdziesz je na naszym blogu: Remarketing Adwords | Kampania typu display.

W tym artykule przygotowaliśmy zestawienie wszystkich najważniejszych zasad, którymi należy się kierować podczas tworzenia banerów dla reklam Google Ads. Przestrzegając ich, możesz uniknąć sytuacji, w której Twój baner zostanie odrzucony przez Google podczas weryfikacji.

Warunki, jakie należy spełnić, aby banery Google zostały zaakceptowane, można podzielić na trzy kategorie:

 

   1. Wymagania techniczne

 

   1.1. Reklamy standardowe

Dla standardowych reklam display oraz remarketingu adwords, banery muszą spełnić wymagania przedstawione poniżej. Jeśli interesują Cię wymagania elastycznych reklam displayowych, znajdziesz je w podrozdziale 1.2.

 • Typ pliku

Akceptowane są pliki w formacie GIF, JPG, PNG.

 • Rozmiar pliku

Plik może mieć maksymalny rozmiar 150 KB.

 • Dopuszczalne rozmiary banerów

   Kwadratowe i prostokątne

   200 × 200

   240 × 400

   250 × 250

   250 × 360

   300 × 250

   336 × 280

   580 × 400

   Wieżowiec

   120 × 600

   160 × 600

   300 × 600

   300 × 1050

   Długi baner

   468 × 60

   728 × 90

   930 × 180

   970 × 90

   970 × 250

   980 × 120

   Na urządzenia mobilne

   300 × 50

   320 × 50

   320 × 100

 

   1.2. Elastyczne reklamy displayowe

Ten typ reklam automatycznie dostosowuje swój rozmiar, wygląd i format do dostępnej przestrzeni reklamowej. Pozwala to na większą swobodę w tworzeniu banerów. Poniżej przedstawiamy trzy możliwe rodzaje formatów:

 • Prostokąt w orientacji poziomej

Obraz powinien mieć proporcje 1,91:1, minimalny rozmiar 600×314. Rozmiar pliku nie może przekraczać 5120 KB.

 • Kwadrat

Obraz powinien mieć proporcje 1:1, minimalny rozmiar 300×300. Rozmiar pliku nie może przekraczać 5120 KB.

 • Logo

Obraz powinien mieć proporcje 1:1, minimalny rozmiar 128×128 (zalecany przez Google rozmiar to 1200×1200). Google zaleca również dodanie dodatkowego logo w formacie prostokątnym (4:1), o rozmiarze co najmniej 512×128. Rozmiar pliku nie może przekraczać 5120 KB.

 

   1.3. Reklamy HTML5

Reklamy HTML5 to typ reklam interaktywnych, które są możliwe do zaimplementowania w przypadku reklam w Google tylko po spełnieniu określonych warunków oraz pozytywnej weryfikacji prośby wysłanej do supportu Google. Poniżej przedstawiamy specyfikacje banerów oraz warunki, jakie należy spełnić, aby Google mogło pozwolić na użycie tego typu reklam:

 • Warunki przystąpienia

 • dobra historia przestrzegania zasad
 • dobra historia płatności
 • łączne wydatki powyżej 1000 USD
 • Typ pliku

Akceptowane formaty to CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG.

 • Dopuszczalne rozmiary banerów

   Kwadratowe i prostokątne

   200 × 200

   240 × 400

   250 × 250

   250 × 360

   300 × 250

   336 × 280

   580 × 400

   Wieżowiec

   120 × 600

   160 × 600

   300 × 600

   300 × 1050

   Długi baner

   468 × 60

   728 × 90

   930 × 180

   970 × 90

   970 × 250

   980 × 120

   Na urządzenia mobilne

   300 × 50

   320 × 50

   320 × 100

 

   2.Wymagania jakości obrazu

Nie powinno być niespodzianką, że poprawny typ i rozmiar baneru, to nie są jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby nasz baner mógł zostać użyty w reklamie Google Adwords. Banery Google mogą zostać odrzucone z uwagi na niespełnienie wymagań odnośnie jakości obrazu. Przedstawiamy najważniejsze zasady, których należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko odrzucenia naszego baneru.

 

   2.1. Obraz nie może być rozmyty

Na rozmycie baneru należy zwracać szczególną uwagę w sytuacji, gdy powiększamy rozmiar grafiki, aby osiągnęła ona wymagane wymiary. Często prowadzi to do efektu pikselizacji, tak jak na przykładzie poniżej.

Logo po lewej stronie zostałoby najprawdopodobniej odrzucone przez Google, z uwagi na zbyt duży efekt pikselizacji.

 

   2.2. Obraz musi wyświetlać się prosto

Obrazy wyświetlające się bokiem, do góry nogami, czy w jakikolwiek inny, mało czytelny sposób, nie zostaną zaakceptowane jako banery Google. Poniżej zamieszczamy przykłady.

   2.3. Obraz nie może zawierać elementów rozpraszających użytkownika

Dla animowanych banerów, wszelkiego rodzaju miganie, efekty stroboskopowe oraz inne efekty mocno rozpraszające użytkownika, są zabronione.

Niedozwolone są również animowane banery Google, których animacja wychodzi poza ramkę reklamy, nachodząc na treść strony, na której się wyświetla.

 

   2.4. Animacja nie może być za długa

W przypadku banerów Google zawierających animacje, należy pamiętać o tym, aby animacja nie trwała dłużej niż 30 sekund. Warto jednak wiedzieć, że krótsze animacje mogą zostać zapętlone tak długo, jak całkowity czas wyświetlania się animacji nie przekroczy limitu 30 sekund.

 

   2.5. Obraz nie może mieć dużo pustej przestrzeni

Opisany tutaj problem pojawia się dość często, gdy do stworzenia baneru dla reklam display próbujemy użyć np. przerobionego logo firmy. Jeśli użyty przez nas obraz nie będzie pasował do wybranego przez nas rozmiaru, zostanie on odrzucony.

   3. Wymagania jakości treści

Podobnie jak w przypadku jakości obrazu, jakość i przekaz samej treści baneru może być powodem odrzucenia reklamy, jeśli nie będą one zgodne z wytycznymi dla reklam Google Adwords. Poniżej zostały wyszczególnione najważniejsze zasady, jakimi należy się kierować, tworząc treść banerów Google.

 

   3.1. Baner nie może zawierać niespójnej treści

Wszystkie elementy naszego baneru powinny być spójne z treścią witryny, do której prowadzi reklama. Weźmy na przykład baner, który prowadzi do sklepu internetowego ze sprzętem AGD. Jeśli na banerze zostaną użyte grafiki sprzętu elektronicznego, który nie jest częścią asortymentu danego sklepu, może to prowadzić do odrzucenia baneru.

 

   3.2. Baner nie może zawierać treści wprowadzającej w błąd

Prawdopodobnie co najmniej raz zetknąłeś się z reklamą udającą powiadomienie, ostrzeżenie systemu lub coś w podobnym stylu. Wszystko co spowodowałoby, że użytkownik mógłby nie zorientować się, że patrzy na reklamę, jest niedozwolone.

Kolejnym przykładem są reklamy typu “cudownej metody” na odchudzanie oraz inne, zawierające fałszywe informacje.

Treścią wprowadzającą w błąd jest również podszywanie się pod reklamy innych znanych portali, stosując powiązane z nimi loga i symbole.

Przykładów typów banerów, pasujących do kategorii treści wprowadzającej w błąd, mogą być setki, dlatego też łatwiej jest stosować prostą zasadę: Jeśli baner stara się, za pomocą swojej treści, nieuczciwie nakłonić użytkownika do kliknięcia, to najprawdopodobniej zostanie odrzucony.

 

   3.3. Treści podlegające ograniczeniom

Niektóre rodzaje treści, które mogą pojawić się w reklamach Google Ads, podlegają specjalnym zasadom i ograniczeniom. Temat ten jest tak obszerny, że nie jest możliwe, by wszystkie zasady dotyczące każdego z rodzajów treści mogły się tutaj znaleźć. Poniżej zamieściliśmy streszczenie przypadków, z którymi najczęściej się spotykaliśmy. Jeśli chciałbyś zobaczyć pełną listę tych zasad, zapoznaj się z artykułami na Centrum Zasad Google Ads.

   Banery zawierające treści objęte prawami autorskimi

Podobnie jak większość treści w internecie, reklamy Google Ads chronione są prawami autorskimi. Zanim wyślesz baner do akceptacji, upewnij się, że posiadasz prawa autorskie do zawartej w nim treści, oraz (jeśli jest taka potrzeba) odpowiedni certyfikat.

   Banery promujące usługi finansowe

Banery Google promujące usługi finansowe, w tym też promujące produkty związane z zarządzaniem pieniędzmi, inwestycjami oraz kredytami, muszą spełniać warunki narzucone przez prawo w Polsce (lub innym kraju, gdzie ma być wyświetlana reklama). Upewnij się, że znasz prawo rynku finansowego, zanim stworzysz jakąkolwiek reklamę usług finansowych w Google Ads.

   Banery zawierające treści erotyczne

W większości przypadków, baner zawierający treści erotyczne będzie niedozwolony. Wyjątki stanowią banery reklamujące strony erotyczne dla dorosłych, które nie są kierowane do osób nieletnich i są zgodne z zasadami Google. Oznacza to, że nie mogą zawierać treści np. pornograficznych, promujących czynności seksualnych z nieletnimi, gwałtu, kazirodztwa. Banery promujące prostytucję również nie są dozwolone.

   Banery promujące alkohol

Reklamy promujące alkohol nie mogą być skierowane tak, aby wyświetlały się dla osób nieletnich. Dodatkowo, reklamy z branży alkoholowej muszą spełnić również wymagania narzucane przez prawo kraju, w którym będą wyświetlane. Powyższe zasady dotyczą również banerów promujących napoje przypominające produkty alkoholowe.

   Banery promujące leki

W Polsce niedozwolone jest, aby banery Google promowały leki na receptę.

 

   4. Podsumowanie

Na koniec chcielibyśmy podkreślić, że stworzenie baneru Google, który spełnia wymagania, to jedynie połowa sukcesu. Tworzenie reklamy “w ciemno”, bez zapoznania się z rynkiem, na którym będzie działała reklama lub bez znajomości branży, najczęściej nie przyniesie dobrych rezultatów. W celu efektywnego wykorzystania budżetu przeznaczonego na reklamę Google Ads, zachęcamy do zebrania jak największej ilości informacji oraz danych, które pozwolą na prognozę skuteczności reklamy, zanim zostaną przygotowane banery. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego marnowania budżetu na reklamę, która nie przyniesie oczekiwanego zwrotu z inwestycji, ponieważ nie była dobrze zoptymalizowana pod daną branżę i rynek. Jeśli czujesz, że brakuje Ci doświadczenia lub wiedzy w zakresie optymalizacji reklam w Google Ads, to można w takiej sytuacji rozważyć współpracę z agencją, która wykorzysta swoje doświadczenie by poprowadzić Twoją kampanię reklamową za Ciebie. Więcej o tego typu współpracy możesz przeczytać tutaj.

Trzymamy kciuki za sukces Twojej reklamy w Google! Powodzenia!


Chcesz zwiększyć ruch
na swojej stronie internetowej?
Skontaktuj się z doradcą
i powierz pozycjonowanie specjalistom w branży SEO
* - Pole wymagane

Skomentuj

Twój email nie zostanie upubliczniony. Wymagane pola zostały oznaczone *

Możesz używać następujących tagów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>